Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

26 lipca 2019
OGŁOSZENIE - Burmistrz Tłuszcza informuje, że została powołana Komisja do spraw oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem suszy rolniczej.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Tłuszcza informuje, że została powołana Komisja do spraw oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem  suszy rolniczej, która została wykazana na terenie gminy Tłuszcz według raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w okresie 1 maja – 30 czerwca 2019 roku.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków o oszacowanie strat.


Druk do pobrania na stronie internetowej www.tluszcz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu pok. 16 lub 18.

Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 10 pok. nr 16 lub 18  w dniach 16 – 23  lipca 2019 roku.


Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu działania Komisji w sprawach szacowania szkód powstałych
w gospodarstwach rolnych – do wniosku producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 rok oraz kopie paszportów zwierząt. Poprawnie wypełniony wniosek, który w wyznaczonym terminie wpłynie do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu zostanie zweryfikowany przez Komisję i sporządzony  protokół.


                                Burmistrz Tłuszcza
                              /-/ Paweł Marcin Bednarczyk
 

Pliki do pobrania: