Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

2 sierpnia 2019
Ankieta - poznanie opinii mieszkańców Mazowsza na temat ich krajobrazu pospolitego.

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, uprzejmie  przekazuję ankietę w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie
z Europejską Konwencją Krajobrazową. Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie. Jednocześnie proszę o rozesłanie pisma wraz z ankietą dotyczącą krajobrazów pospolitych istotnych dla mieszkańców Mazowsza do sołectw położonych na terenie Gminy.  Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adresy: biuro@mbpr.plawaszczuk@mbpr.pl  w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 sierpnia br.

 

Z poważaniem,

Anna Waszczuk

 Zespół Planowania Strategicznego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Tel. 22-518-49-16

Pliki do pobrania: