Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

19 grudnia 2019
Usługa iGeoPlan oraz usługa iGeoDecyzje

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2019 r. została uruchomiona usługa iGeoPlan,
służąca do samodzielnego sprawdzenia obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium oraz usługa iGeoDecyzje, która pozwala
na sprawdzenie, czy na konkretną działkę ewidencyjną zostały wydane warunki zabudowy
lub decyzja o ustaleniu celu publicznego.

Powyższe usługi dostępne są na portalu http://tluszcz.e-mapa.net/ w warstwie
pn. „Zagospodarowanie przestrzenne” i „Decyzje”.