Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

20 grudnia 2019
Uwaga przedsiębiorcy! Ważna informacja o Bazie Danych Odpadowych (BDO)

Od 16 grudnia ruszył internetowy wpis do rejestru BDO.  Teraz nie wychodząc z domu, można dokonać rejestracji on-line. Jak zalogować się do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość prezentuje film instruktażowy: _https://youtu.be/GFVAIjFGg54 
System BDO jest dostępny pod adresem: _https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Uzyskanie dostępu do wskazanych powyżej pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:
•login – dziewięciocyfrowy numer rejestrowy
•hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy podać aktualne hasło do Rejestru BDO.

W przypadku problemów zapraszamy do skorzystania z zakładki "wsparcie użytkownika". Znajdują się tam instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe:_https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support

Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

Sposób rozpatrzenie wniosków złożonych w formie papierowej: od 16 grudnia 2019 r. odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym, loginie i haśle do logowania w Bazie BDO z adresu e-mail: „Powiadomienia Systemu BDO bdo-no-reply@mos.gov.pl <mailto:bdo-no-reply@mos.gov.pl>” obsługiwanego przez Ministra Klimatu, w formie wiadomości mailowej na podany Państwa adres mailowy we wniosku.

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru BDO:
•wcm.mazovia.pl w pkt 6.10
•www.bdo.mos.gov.pl
pomoc.bdo@mos.gov.pl_
•pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450
•pomoc techniczna: 22 369 20 66
•pomoc merytoryczna: 22 369 20 65
•telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200 lub 22 59 79 201
•Kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
 

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zadawanymi pytaniami przy wpisie do Rejestru BDO pod linkiem/: /_www.bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy <http://www.bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy>_