Dopisanie do spisu wyborców

Informacje:

  1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 05.05.2015 r.
  2. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie Gminy Tłuszcz.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
  2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

Uwaga:

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. nr 40)
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:

Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600
Wtorek 800-1800
Piątek 800-1400

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.