Aktualności

Park Długa nadal się rozwija
26 czerwca 2020

W parku miejskim przy ul. Długiej w Tłuszczu rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania inwestycyjnego. Tym razem inwestorem jest Towarzystwo Ziemi Tłuszczańskiej. Stowarzyszenie, w partnerstwie z Gminą Tłuszcz, pozyskało dofinansowanie w wysokości 115 170,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, podejście LEADER wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka historyczna złożona z pięciu tablic informacyjnych zawierającymi infografiki o tematyce historycznej. Infografiki dotyczyć będą historii państwa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. z okazji 100 rocznicy, historii Gminy Tłuszcz, parafii w Gminie Tłuszcz oraz historii stowarzyszenia. W ramach projektu zostanie zamontowane również 7 ławek parkowych oraz dwie lapy parkowe zasilane energia słoneczną.
Realizacja projektu jest możliwy dzięki dobrej współpracy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej oraz LGD Równiną Wołomińską.