Głosowanie korespondencyjne

  1. Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie gminy, w której wpisana jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (.PDF)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. Nr 40)
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:
Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600
Wtorek 800-1800
Piątek 800-1400