Dopisanie do spisu wyborców

Informacje:

  1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień głosowania tj. 25 października 2015 r. jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20.10.2015 r.
  2. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie Gminy Tłuszcz.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu. (*.PDF)
  2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. Nr 40)
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:

Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600
Wtorek 800-1800
Piątek 800-1400