Głosowanie korespondencyjne

  1. Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w urzędzie gminy, w której wpisana jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2015 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (*.PDF)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. Nr 40)
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:

Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600
Wtorek 800-1800
Piątek 800-1400