Wersja graficzna

W sobotę 13 października Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek na zaproszenie Zarządu Oddziału...

W ramach inwestycji wybudowane zostały nowe chodniki wraz ze zjazdami oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją istniejących odcinków. Oprócz tego...

W ostatnim czasie Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk kilkukrotnie spotkał się z przedstawicielami PKP oraz projektantami w celu prac nad koncepcją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu...

W sobotę 13 października Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk rozpoczął rozgrywki w siatkówkę, które odbyły się...

Roboty budowlane przewidują wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu...

W środę 10 października odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tegoroczne rozpoczęcie było wyjątkowe, bowiem połączone z uroczystym otwarciem klubu Senior +. W ramach tego...

Prace przewidują wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy...

15 października Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Moniką Konarską działającą
z upoważnienia Skarbnik Gminy Tłuszcz podpisali umowę z Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego...

Roboty budowlane przewidują wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku ok.250mb ulicy Spacerowej...

Trwa budowa odcinków sieci wodociągowej o długości 2 803,00 m w miejscowości Pólko w ul. Perłowej, Kasztanowej, Turystycznej i Piwnej oraz w miejscowości...

 Gmina Tłuszcz pozyskała dofinansowanie na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w Zespole Szkół w Jasienicy i w Zespole Szkól w Postoliskach...

Roboty budowlane przewidują budowę drogi gminnej ulicy Zasobnej w msc. Chrzęsne od km 0+015 do km 0+075...

W dniach 6 - 7 października 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania odbyło się niecodzienne wydarzenie – Regionalny Festiwal Kodowania # ZAKODUJ TO SOBIE. Festiwal odbył się dzięki...

6 października na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbyło się spotkanie...

W sobotę 6 października Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oficjalnie rozpoczął turniej „100 meczy na 100-lecie Odzyskania...