Rok 2020 to rok zakończenia realizacji inwestycji pn.  „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki ...

 

1 lipca 2020r. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda wręczył podinspektorowi Arkadiuszowi Dudzińskiemu rozkaz personalny o ...

W parku miejskim przy ul. Długiej w Tłuszczu rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania inwestycyjnego. Tym razem inwestorem jest Towarzystwo Ziemi Tłuszczańskiej. Stowarzyszenie, w partnerstwie z Gminą Tłuszcz, pozyskało dofinansowanie w wysokości 115 170,00 ...

25 maja 2020r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w obecności Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła podpisał umowę na przyznanie środków finansowych w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Na ...

26.06.2020
Bitwa o wozy

Już w najbliższą niedzielę 28 czerwca 2020r. połączmy swoje siły i wywalczmy wóz strażacki dla Gminy Tłuszcz!
Jak to zrobić? Wystarczy wykazać się postawą obywatelską i wziąć udział w Wyborach Prezydenta RP. 16 samochodów ...

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że podczas wizyty w lokalu wyborczym, wyborcy są zobowiązani do przestrzegania wciąż obowiązujących w Polsce przepisów mających przeciwdziałać szerzeniu się epidemii...

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, do którego należy Gmina Tłuszcz chce zmobilizować wyborców, aby w najbliższą niedzielę poszli do urn lub zagłosowali korespondencyjnie. Gmina, która odnotuje najwyższą frekwencję w wyborach ...

Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 23 czerwca 2020r. przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz, czego następstwem było jednogłośne ...

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wręczył nagrodę dla laureatki konkursu „Dom” Karoliny Traczyk. Napisała ona tekst piosenki, do której muzykę przygotowała Kate Wysocka, a aranżacją zajął się Marco di Febo...

17 czerwca 2020r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie odbyło się podpisanie umów na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zastępca Burmistrza ...

Na tę informację bardzo długo czekała społeczność Zespołu Szkół w Kozłach! Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podjął wiele działań, które finalnie doprowadziły do nabycia gruntu o powierzchni 2100 m2  z przeznaczeniem pod powiększenie ...

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk został zobowiązany do corocznego przedłożenia Radzie Miejskiej Raportu o stanie Gminy Tłuszcz za poprzedni rok kalendarzowy. Raport obejmuje podsumowanie działalności ...

W dniu 8 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przyjął kolejną dostawę produktów żywnościowych z Banku Żywności w Siedlcach w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa". W rozładunek zaangażowani byli pracownicy ...

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tłuszcz na terenie zbiornika znajdującego się w sąsiedztwie targowiska miejskiego ustawiono znak „zakaz kąpieli”. Prosimy o respektowanie zakazu, gdyż za nieprzestrzeganie przepisu grozi mandat karny w ...

Zapraszamy do Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej na wystawę prac plastycznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przesłanych na konkurs związany z twórczością poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konkurs o zasięgu ...

Przy wjazdach na teren naszej Gminy zostały zamontowane tablice informujące o otrzymaniu tytułu "Gminy otwartej na inwestycje".

Informujemy, iż na placach zabaw oraz siłowniach plenerowych trwa dezynfekcja urządzeń. Obiekty znajdujące się na terenie naszej Gminy będą sukcesywnie przygotowywane do ponownego ich udostępnienia mieszkańcom. Prosimy śledzić komunikaty pojawiające się na ...

29.05.2020
Tłuszcz kwitnie

Podobnie jak w poprzednich latach wraz z nadejściem maja centrum Tłuszcza zostało ozdobione przez setki kwiatów.

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 105 000,00 zł na zakup 40 laptopów w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego ...

Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad ...

W tygodniach bezpośrednio poprzedzających okres obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu dokonał prac remontowo- modernizacyjnych w stacji uzdatniania wody oraz w miejskiej oczyszczalni ścieków. ...

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu przygotowali prace plastyczne z okazji Dnia Mamy i Taty, które są wyrazem ich miłości. Oto kilka słów, które skierowali do swoich rodziców: